מעוניינים בעזרה?

תלמידים יקרים, אנא הזינו פה, נושא חדש

בשלב הראשון, בחרו כישור חשיבה אחד מתוך רשימות רמות החשיבה השונות...

כלי זה מתבסס על הטקסונומיה המעודכנת של בלום אשר נמצאת ב: \"A Taxonomy for Learning,Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives\" by Anderson and Krathwohl

בשלב השני, בחרו עומק או מורכבות להנחיה...

עומק ומורכבות כפי שהוצגו בספר The Flip Bookby Sandra N. Kaplan, Bette Gould & Victoria Siegel. Content Imperatives adapted from The Flip Book, Too by Sandra Kaplan & Bette Gould.

בשלב השלישי, בחרו משאב (בו התלמידים יתבקשו להעזר לצורך הכנת המשימה)...

בשלב הרביעי, בחרו סוג של תוצר אותו יצטרכו התלמידים להכין...

Adapted from David Chung and The Flip Book by Sandra N. Kaplan, Bette Gould & Victoria Siegel
AskBloom HTMLAREA custom plugin is heavily based on Ian Byrd's work: "The Differentiator"